Uništena vrijedna umjetnička djela poznatih kipara

Nakon Drugog svjetskog rata u zemljama bivše Jugoslavije izgrađene su hiljade spomenika antifašističkoj borbi. No, nakon devedesetih godina u Hrvatskoj ih je uništeno oko tri hiljade. Mnogi su bili vrijedna umjetnička djela poznatih kipara, poput Spomenika ustanku naroda Banije i Korduna, djelo Vojina Bakića.