Trećina turista u Srbiji boravi na planinama

Svaki treći turist u Srbiji, boravi na nekoj od planina. Jedna od najpopularnijih je Kopaonik. Tokom ljeta posjeti ga više od 20 hiljada turista. No kako raste broj dolazaka, raste i potreba za dodatnim smještajem. Zoran Kosanović provjerio je koliko se gradi i što o tome kažu mještani, a što vlasti.