Ekonomski migranti vraćaju se u zemlje istočne Evrope

Ekonomska migracija unutar Evropske unije, pokazuje nagovještaje da bi se smjer u kojem ljudi migriraju mogao promijeniti od zapada ka istoku. Naime, ekonomski rast u zemljama poput Mađarske, motivirao je njene stanovnike da se nakon godina rada na razvijenim tržištima Zapadne Europe, vrate u svoju državu, gdje ih nerijetko čekaju i atraktivna radna mjesta. No, […]