Libijska obalna straža ugrožava živote izbjeglica

Organizacije koje se bave spašavanjem izbjeglica na Sredozemnom moru optužuju Libijsku obalnu stražu da ugrožava ljudske živote i ometa njihov rad. Zabilježen je niz incidenata, a sa snimku se jasno vidi da Obalna straža pokušava spriječiti spašavanje izbjeglica.