Jače kontrole na granici BiH i Hrvatske

Na snazi je evropska uredba o jačanju kontrole na vanjskoj granici Unije. Promjene se bilježe i na graničnim prelazima u regiji, jer policija Hrvatske od sada pregleda isprave svih putnika koji izlaze iz te države i ulaze u nju.