Srbija: Predsjednički kandidati bez podrške Albanaca

Predsjednički izbori u Srbiji i kampanja koja ih prati najmanje su vidljivi na jugu, u opštinama sa većinski albanskim stanovništvom. Jedina podrška nekom predsjedničkom kandidatu bila je 1990. godine Sulejmanu Ugljaninu.