Rafinerija u Brodu u gubitku 300 miliona eura

Prošlo je deset godina od privatizacije naftne industrije bh. entiteta Republika Srpska. I pored brojnih olakšica, koje su entitetske vlasti dale novim vlasnicima, Rafinerija nafte u Brodu posluje sa gubitkom. U prošloj godini akumulirani gubitak jedine rafinerije nafte u BiH dostigao je iznos od blizu 300 miliona eura.