Tijela kosovskih Albanaca sakrivana u Srbiji po nalogu vrha države

Fond za humanitarno pravo predstavio je u Beogradu dosje o uklanjanju dokaza o ratnim zločinima na Kosovu od marta do juna 1999. godine, odnosno operaciji skrivanja tijela ubijenih kosovskih Albanaca na teritoriji Srbije. Operacija skrivanja tijela u četiri masovne grobnice, pa i njihovog spaljivanja, kažu istraživanja Fonda, rađena je po nalogu najvišeg političkog, policijskog i […]