Srbija zatvara 460 kilometara pruge

Vlada Srbije  na narednoj sjednici planira da zatvori 460 kilometara pruga, što čini jednu sedminu postojećih, saznaje Al Jazeera. Još nije poznata sudbina dodatnih 390 kilometara pruga, koje se malo koriste i nisu rentabilne. Vlada predlaže lokalnim samoupravama da preuzmu trošak, ukoliko im je potreban željeznički saobraćaj. Samo pet gradova je prihvatilo prijedlog.

Vlada Srbije  na narednoj sjednici planira da zatvori 460 kilometara pruga, što čini jednu sedminu postojećih, saznaje Al Jazeera. Još nije poznata sudbina dodatnih 390 kilometara pruga, koje se malo koriste i nisu rentabilne. Vlada predlaže lokalnim samoupravama da preuzmu trošak, ukoliko im je potreban željeznički saobraćaj. Samo pet gradova je prihvatilo prijedlog.