Grad duhova svjedok problema u kineskoj ekonomiji

Sve je više sumnji da je kineska ekonomija, inače druga na svijetu, pred velikom krizom. Godine ulaganja u građevinsku industriju i ubrzana gradnja doveli su do gomilanja dugova, pa zemlja već ima financijskih poteškoća. Dok Vlada tvrdi da sve drži pod kontrolom, kineski grad, koji je samo jedan primjer, tvrdi drugačije.