Dva miliona hadžija na Arefatu

Blizu dva miliona muslimana hadžija stiglo je na Arefat u blizini Meke. Prema islamskom učenju, boravak na Arefatu je najvažniji dio obreda hadža. Iz Ministarstva hadža Saudijske Arabije saopćeno je da sve prolazi bez većih problema.