Početak školske godine uz himnu i državna obilježja

Intoniranje državne himne na početku nove školske godine i više gradiva o ratu u BiH, neke su od izmjena koje je Kanton Sarajevo, od ove školske godine, uveo u nastavne planove i programe. Dok Kantonalne vlasti tako nastoje utjecati na svijest djece o domovini, u nekim su školama zabrinuti zbog izmjena.

Intoniranje državne himne na početku nove školske godine i više gradiva o ratu u BiH, neke su od izmjena koje je Kanton Sarajevo, od ove školske godine, uveo u nastavne planove i programe. Dok Kantonalne vlasti tako nastoje utjecati na svijest djece o domovini, u nekim su školama zabrinuti zbog izmjena.