Učenje jezika: Prelazak sa arapskog na hrvatski

Kroz Hrvatsku je tokom izbjegličke krize prošlo više od 650.000 ljudi.Međunarodna organizacija za migracije, čiji uposlenici rade u svim zemljama na takozvanoj balkanskoj ruti, tvrdi da su baš svakome od njih na ovaj ili onaj način pomogli.Projekt kojim su pomagali izbjeglicama tokom krize, vrijedan 765.000 eura, završio je – a već se pripremaju za one […]

Kroz Hrvatsku je tokom izbjegličke krize prošlo više od 650.000 ljudi.
Međunarodna organizacija za migracije, čiji uposlenici rade u svim zemljama na takozvanoj balkanskoj ruti, tvrdi da su baš svakome od njih na ovaj ili onaj način pomogli.
Projekt kojim su pomagali izbjeglicama tokom krize, vrijedan 765.000 eura, završio je – a već se pripremaju za one koji će, prema evropskom sporazumu, tek doći.
Jedan od glavnih oblika pomoći je učenje jezika.