Kontekst: Liječenje AIDS-a i stigmatizacija

Koliko je danas uspješno liječenje oboljelih od AIDS-a?Kako im najbolje pomoći?Zašto i danas mnogi građani imaju predrasude o načinu prenosa HIV-a?  Više od 35 miliona ljudi do sada je umrlo od HIV-a. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, tim virusom zaraženo je više od 36 miliona osoba širom svijeta.  Kako preventivno djelovati u sprečavanju širenje virusa, […]