Haićani traže isplatu naknade od Francuske

Francuska vlada se nalazi pod snažnim pritiskom da Haitiju isplati naknadu za nešto što se desilo prije više od dva stoljeća.Pobuna robova na tom karipskom ostrvu za rezultat je imala sticanje nezavisnosti.Ali ta sloboda skupo je plaćena, Pariz je tražio ogromnu sumu da prizna nezavisnost Haitija.