Kontekst: Značaj volontiranja

Koliko se isplati volontiranje? Kakav je položaj i zaštita volontera? Ima li prostora za zloupotrebe? Šta kaže zakon, može li se volontiranje tretirati kao radno iskustvo? Volontiranje je dobrovoljni rad za dobrobit drugih bez finansijske naknade. Ocjenjuje se kao pokretač pozitivnih promjena u društvu, korisno je za firme i organizacije jer dobijaju dodatnu radnu snagu. […]