Tekst Mehanizma koordinacije dobio podršku svih aktera

Na sastanku u Sarajevu postignut je dogovor o svim spornim detaljima Mehanizma koordinacije, neophodnog za proces evropskih integracija BiH.Bio je to preostali uslov koji je ta zemlja morala da ispuni, nakon predaje aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji.Predstavnici vlasti BiH ubijeđeni su da će do kraja godine BiH dobiti zeleno svjetlo za pregovore i upitnik. 

Na sastanku u Sarajevu postignut je dogovor o svim spornim detaljima Mehanizma koordinacije, neophodnog za proces evropskih integracija BiH.
Bio je to preostali uslov koji je ta zemlja morala da ispuni, nakon predaje aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji.
Predstavnici vlasti BiH ubijeđeni su da će do kraja godine BiH dobiti zeleno svjetlo za pregovore i upitnik.