Nakon Brexita ugroženi humanitarni programi u Senegalu

Vlada Velike Britanije planirala je izdvojiti do 15 milijardi eura za pomoć zemljama u razvoju.Ta bi sredstva trebala  biti uplaćena u Fond Evropske unije, s prilozima ostalih zemalja članica.Iz fonda se finansiraju različiti projekti širom svijeta.Međutim, nakon referenduma u Britaniji o napuštanju Unije, humanitarne organizacije u Senegalu zabrinute su da je njihovo finansiranje ugroženo.

Vlada Velike Britanije planirala je izdvojiti do 15 milijardi eura za pomoć zemljama u razvoju.
Ta bi sredstva trebala  biti uplaćena u Fond Evropske unije, s prilozima ostalih zemalja članica.
Iz fonda se finansiraju različiti projekti širom svijeta.
Međutim, nakon referenduma u Britaniji o napuštanju Unije, humanitarne organizacije u Senegalu zabrinute su da je njihovo finansiranje ugroženo.