Makedonija planira zaduženje od 700 miliona eura

U Sobranju započela je rasprava o rebalansu budžeta Makedonije. Rebalansom planirano je da se ta država tokom 2016. zaduži oko 700 miliona eura. Polovina ovog novca biće iskorištena za vraćanje starih dugova kod domaćih i stranih kreditora, a ostatak za pokrivanje deficita.

U Sobranju započela je rasprava o rebalansu budžeta Makedonije. Rebalansom planirano je da se ta država tokom 2016. zaduži oko 700 miliona eura. Polovina ovog novca biće iskorištena za vraćanje starih dugova kod domaćih i stranih kreditora, a ostatak za pokrivanje deficita.