Poništena presuda Stepincu

Županijski sud u Zagrebu poništio je presudu kardinalu Alojziju Stepincu, koji je 1946. godine bio osuđen zbog saradnje sa nacistima i ustaškim režimom, kao i za nasilno uvođenje pravoslavaca u katolicizam. Osudile su ga komunističke vlasti na 16 godina zatvora i prisilnog rada, kao i na petogodišnji gubitak političkih i građanskih prava.

Županijski sud u Zagrebu poništio je presudu kardinalu Alojziju Stepincu, koji je 1946. godine bio osuđen zbog saradnje sa nacistima i ustaškim režimom, kao i za nasilno uvođenje pravoslavaca u katolicizam.

Osudile su ga komunističke vlasti na 16 godina zatvora i prisilnog rada, kao i na petogodišnji gubitak političkih i građanskih prava.