Potreban veći angažman države u zaštiti nekropola stećaka

U Istanbulu se održava samit konferencija UNESCO-a na kojoj će se raspravljati o zahtjevu zemalja regiona da se stećci uvrste na listu zaštićene materijalne baštine. Bez obzira na ishod, sam proces nominacije istakao je stećke kao kulturno-historijsko blago i pomogao u mapiranju i označavanju nekropola, kao i na zaštiti na kojoj se još treba poraditi.

U Istanbulu se održava samit konferencija UNESCO-a na kojoj će se raspravljati o zahtjevu zemalja regiona da se stećci uvrste na listu zaštićene materijalne baštine. Bez obzira na ishod, sam proces nominacije istakao je stećke kao kulturno-historijsko blago i pomogao u mapiranju i označavanju nekropola, kao i na zaštiti na kojoj se još treba poraditi.