Rusija razmatra slanje kopnenih snaga u Siriju

Prema tvrdnjama svjedoka s terena, Sjedinjene Američke Države naoružale su pobunjenike koji se bore protiv ISIL-a u Siriji. Dogovor o dostavi hrane i lijekova za civile još nije postignut. Bivši zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova izjavio je da službena Moskva ozbiljno razmatra slanje svojih kopnenih snaga u Siriju.

Prema tvrdnjama svjedoka s terena, Sjedinjene Američke Države naoružale su pobunjenike koji se bore protiv ISIL-a u Siriji. Dogovor o dostavi hrane i lijekova za civile još nije postignut. Bivši zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova izjavio je da službena Moskva ozbiljno razmatra slanje svojih kopnenih snaga u Siriju.