Žrtve torture bez zaštite

Savez logoraša u BiH nizom aktivnosti obilježio je Međunarodni dan podrške žrtvama torture i na taj način ukazao na veoma težak položaj žrtava, koje 20 godina nakon završetka rata u BiH nisu zaštićene niti jednim zakonom.

Savez logoraša u BiH nizom aktivnosti obilježio je Međunarodni dan podrške žrtvama torture i na taj način ukazao na veoma težak položaj žrtava, koje 20 godina nakon završetka rata u BiH nisu zaštićene niti jednim zakonom.