Spor građana i Vlade zbog Buljarice

U Crnoj Gori spor države i građana o jednom od rijetkih netaknutih dijelova obale, Buljarice kod Petrovca. Vlada je raspisala natječaj za prodaju i dugoročni zakup, a vlasnici zemljišta i nevladine organizacije tvrde da država bespravno raspolaže privatnom imovinom. Protiv crnogorskog premijera i članova vijeća za privatizaciju, podnijeli su kaznene prijave.

U Crnoj Gori spor države i građana o jednom od rijetkih netaknutih dijelova obale, Buljarice kod Petrovca. Vlada je raspisala natječaj za prodaju i dugoročni zakup, a vlasnici zemljišta i nevladine organizacije tvrde da država bespravno raspolaže privatnom imovinom. Protiv crnogorskog premijera i članova vijeća za privatizaciju, podnijeli su kaznene prijave.