Sve više povrća u mongolskim kuhinjama

Osnovna hrana u Mongoliji je meso.Međutim, rastom svijesti o potrebi za izbalansiranom ishranom to se polako mijenja, a neki u tome vide dobru poslovnu priliku.

Osnovna hrana u Mongoliji je meso.
Međutim, rastom svijesti o potrebi za izbalansiranom ishranom to se polako mijenja, a neki u tome vide dobru poslovnu priliku.