Ko određuje kvote za upise na fakultete u BiH?

U BiH ne postoji jedinstvena strategija obrazovanja u skladu sa potrebama države.Tu ulogu imaju zasebno entiteti, odnosno kantoni pojedinačno.Rezultat toga je da visokoobrazovne institucije obrazuju veliki broj kadrova koji nema gdje da se zaposli. 

U BiH ne postoji jedinstvena strategija obrazovanja u skladu sa potrebama države.
Tu ulogu imaju zasebno entiteti, odnosno kantoni pojedinačno.
Rezultat toga je da visokoobrazovne institucije obrazuju veliki broj kadrova koji nema gdje da se zaposli.