Argentinci sve više posjećuju javne kuhinje

Sve su manja očekivanja da će novi predsjednik Argentine biti u stanju ispuniti predizborno obećanje o ekonomskom oporavku do kraja ove godine.Stopa inflacije se ne smanjuje, nezaposlenost je nepromijenjena, a sve više porodica oslanja se na javne kuhinje kako bi se prehranili. 

Sve su manja očekivanja da će novi predsjednik Argentine biti u stanju ispuniti predizborno obećanje o ekonomskom oporavku do kraja ove godine.
Stopa inflacije se ne smanjuje, nezaposlenost je nepromijenjena, a sve više porodica oslanja se na javne kuhinje kako bi se prehranili.