Sukobi engleskih navijača sa policijom

Engleski navijači jedna su od glavnih priča na početku EURO-a.Njihov boravak na francuskom jugu, u Marseilleu, obilježen je stalnim sukobima.

Engleski navijači jedna su od glavnih priča na početku EURO-a.
Njihov boravak na francuskom jugu, u Marseilleu, obilježen je stalnim sukobima.