Prekinuta rasprava o objavi popisa stanovništva u BiH

Državni parlament je na prijedlog SNSD-a trebao raspravljati o odluci da se objave rezultati popisa stanovništva iz 2013. godine.Zastupnici stranaka iz Republike Srpske Odluku državne Agencije za statistiku smatraju nezakonitom.Njihove kolege iz Federacije se ne slažu i pozivaju na objavu u zakonom predviđenom roku.