Raseljeni Ukrajinci bez dobrodošlice i podrške

Broj interno raseljenih osoba u Ukrajini varira između milion i po i dva miliona ljudi. Problemi sa registracijom i dobijanjem statusa otežavaju statistiku. To je pokazatelj i teških uslova u kojima su se ti ljudi našli. Vlasti nemaju do kraja izrađenu strategiju za izbjeglice sa istoka zemlje niti odgovarajuću pomoć. Uglavnom moraju da se snalaze […]

Broj interno raseljenih osoba u Ukrajini varira između milion i po i dva miliona ljudi. Problemi sa registracijom i dobijanjem statusa otežavaju statistiku. To je pokazatelj i teških uslova u kojima su se ti ljudi našli. Vlasti nemaju do kraja izrađenu strategiju za izbjeglice sa istoka zemlje niti odgovarajuću pomoć. Uglavnom moraju da se snalaze sami.