Život Jevreja bivše Jugoslavije u Izraelu

Malobrojni Jevreji koji su preživjeli Holokaust u Jugoslaviji uglavnom su emigrirali u Izrael i procjene su da ih je danas tamo blizu 20 hiljada. No, uprkos malom broju, ostvarili su priličan uticaj.

Malobrojni Jevreji koji su preživjeli Holokaust u Jugoslaviji uglavnom su emigrirali u Izrael i procjene su da ih je danas tamo blizu 20 hiljada. No, uprkos malom broju, ostvarili su priličan uticaj.