Mijenja se način udomljavanja djece u Hrvatskoj

Odrastanje u dječjim domovima nije lako, kažu svi koju su u njima živjeli. No u svijetu, pa i Hrvatskoj, mijenja se tradicionalni sistem udomljavanja djece  kako bi ih što više odrastalo u obiteljima, a ne domovima. Takozvana deinstitucionalizacija, u Hrvatskoj je, tvrde, u završnoj fazi.  

Odrastanje u dječjim domovima nije lako, kažu svi koju su u njima živjeli. No u svijetu, pa i Hrvatskoj, mijenja se tradicionalni sistem udomljavanja djece  kako bi ih što više odrastalo u obiteljima, a ne domovima. Takozvana deinstitucionalizacija, u Hrvatskoj je, tvrde, u završnoj fazi.