Procvat sivog tržišta u Rusiji

Ruska ekonomija prolazi  teške trenutke, ali to ne sprječava ljude da se sami snalaze. Mala privreda je u procvatu. Ipak, čini se da država nije u stanju prepoznati korist, nego traži način da uguši ovaj sektor.