Kurdi prokopali kanal dug 1.150 kilometara

Vlasti iračkog regiona Kurdistan, čije je sjedište u Erbilu, prokopale su kanal koji se proteže od grada Rabije na iračko-sirijskoj granici do Hanakina na iračko-iranskoj granici. Vlada Kurdistana tvrdi da je kanal prokopan radi bezbjednosnih razloga. Međutim, centralne vlasti u Bagdadu strahuju da  je riječ o ucrtavanju novih granica.

Vlasti iračkog regiona Kurdistan, čije je sjedište u Erbilu, prokopale su kanal koji se proteže od grada Rabije na iračko-sirijskoj granici do Hanakina na iračko-iranskoj granici. Vlada Kurdistana tvrdi da je kanal prokopan radi bezbjednosnih razloga. Međutim, centralne vlasti u Bagdadu strahuju da  je riječ o ucrtavanju novih granica.