Miraščić: Ponovo ćemo pokrenuti proces privatizacije

Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine usaglasio je pismo namjere za novi prošireni aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Sa MMF-om je postignut sporazum o trogodišnjem aranžmanu vrijednom 550 miliona eura, sa grejs periodom od 4,5 i periodom otplate od 13 godina. Očekuje se da će MMF odobravanje tog aranžmana razmatrati u julu, navodi se u saopštenju […]

Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine usaglasio je pismo namjere za novi prošireni aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Sa MMF-om je postignut sporazum o trogodišnjem aranžmanu vrijednom 550 miliona eura, sa grejs periodom od 4,5 i periodom otplate od 13 godina. Očekuje se da će MMF odobravanje tog aranžmana razmatrati u julu, navodi se u saopštenju nakon sjednice Fiskalnog savjeta.

Naš je gost Goran Miraščić, član Savjetodavne grupe Fiskalnog vijeća BiH.