Sirijska vojska napreduje, međusobni sukobi opozicije

Posljednjih sedmica intenziviraju se borbe između pobunjeničkih grupa u Istočnoj Ghouti u Siriji. Tu situaciju iskoristile su sirijska vojska i njihovi saveznici,  libanska naoružana grupa Hezbollah i napravile pomak u strateški važnoj zoni. Više u izvještaju Stefanie Dekker.

Posljednjih sedmica intenziviraju se borbe između pobunjeničkih grupa u Istočnoj Ghouti u Siriji. Tu situaciju iskoristile su sirijska vojska i njihovi saveznici,  libanska naoružana grupa Hezbollah i napravile pomak u strateški važnoj zoni. Više u izvještaju Stefanie Dekker.