Rusija i zemlje ASEAN-a jačaju ekonomsku saradnju

Rusija je Azijskoj infrastrukturnoj investicijskoj banci podnijela zahtjev za 16 projekata vezanih za Daleki istok, u vrijednosti osam milijarda dolara. Na samitu je istaknuto da taj sastanak ne predstavlja rusko okretanje od Zapada ka Istoku, već jačanje ekonomskih veza koje imaju veliki potencijal.

Rusija je Azijskoj infrastrukturnoj investicijskoj banci podnijela zahtjev za 16 projekata vezanih za Daleki istok, u vrijednosti osam milijarda dolara. Na samitu je istaknuto da taj sastanak ne predstavlja rusko okretanje od Zapada ka Istoku, već jačanje ekonomskih veza koje imaju veliki potencijal.