Kirkuk neposlušan vladi u Bagdadu

Većina stanovništva u pokrajini Kirkuk na sjeveru Iraka su Kurdi. Uz njih, živi i turkmenska i arapska manjina. Prema iračkom ustavu, pokrajinom upravlja centralna vlada u Bagdadu. No, loša sigurnosna situacija u toj zemlji i borba protiv grupe ISIL, rezultirale su promjenom odnosa snaga na terenu.

Većina stanovništva u pokrajini Kirkuk na sjeveru Iraka su Kurdi. Uz njih, živi i turkmenska i arapska manjina. Prema iračkom ustavu, pokrajinom upravlja centralna vlada u Bagdadu. No, loša sigurnosna situacija u toj zemlji i borba protiv grupe ISIL, rezultirale su promjenom odnosa snaga na terenu.