Izbjeglice opet na prijelazu Horgoš

Više stotina izbjeglica nalazi se na granici između Srbije i Mađarske, čekajući da pređu u Evropsku uniju. Taj prelaz nije bio aktivan više od sedam mjeseci, ali u posljednjih nekoliko dana mađarske vlasti legalno propuštaju 15-ak ljudi dnevno. Kao razlog navode spajanje porodica. Među izbjeglicama je najviše Afganistanaca i Sirijaca, koji u Mađarskoj dobijaju azil. […]

Više stotina izbjeglica nalazi se na granici između Srbije i Mađarske, čekajući da pređu u Evropsku uniju. Taj prelaz nije bio aktivan više od sedam mjeseci, ali u posljednjih nekoliko dana mađarske vlasti legalno propuštaju 15-ak ljudi dnevno. Kao razlog navode spajanje porodica. Među izbjeglicama je najviše Afganistanaca i Sirijaca, koji u Mađarskoj dobijaju azil. Inače, Mađari su duž cijele granične linije sa Srbijom podigli žičanu ogradu.

Na granici između Srbije i Mađarske je Đorđe Kostić.