Maličbegović o važnosti objave rezultata popisa stanovništva u BiH

Direktor Agencije za statistiku BiH odlučio je da potpiše odluku o obradi podataka popisa stanovništa u BiH održanog 2013. godine.To otvara put objavi rezultata. Do sada je glavno neslaganje bilo u vezi sa tim kako tretirati ljude koji imaju prijavljen boravak u BiH, ali rade ili se školuju u inostranstvu.Zakonski rok za objavu zvaničnih rezultata […]

Direktor Agencije za statistiku BiH odlučio je da potpiše odluku o obradi podataka popisa stanovništa u BiH održanog 2013. godine.
To otvara put objavi rezultata. Do sada je glavno neslaganje bilo u vezi sa tim kako tretirati ljude koji imaju prijavljen boravak u BiH, ali rade ili se školuju u inostranstvu.
Zakonski rok za objavu zvaničnih rezultata popisa, koji je koštao blizu 20 miliona eura je 1. juli 2016. godine.
U slučaju da nije postignut dogovor, rezultati popisa ne bi dobili međunarodnu verifikaciju.

Nadina Maličbegović ima više informacija.