Offshore poslovanje nije nelegalno

Dosje Panama, kada je riječ o regiji, izaziva i nedoumice. Osim imena ljudi povezanih sa offshore kompanijama, drugi podaci tek treba da budu objavljeni. Zato i zadrška u institucijama koje uglavnom napominju da prate razvoj situacije. Samo poslovanje preko offshora je, naime, zakonito.

Dosje Panama, kada je riječ o regiji, izaziva i nedoumice. Osim imena ljudi povezanih sa offshore kompanijama, drugi podaci tek treba da budu objavljeni. Zato i zadrška u institucijama koje uglavnom napominju da prate razvoj situacije. Samo poslovanje preko offshora je, naime, zakonito.