Bolesno zdravstvo u BiH

Velika dugovanja zdravstvenih ustanova u BiH, loša opremljenost, manjak zaposlenih – sve su to problemi zbog kojih svakodnevno trpe pacijenti. Na zdravstvo u prošloj godini u Kantonu Sarajevo potrošeno je 174 miliona eura. Poređenja radi, ukupan budžet kantona za 2015. godinu bio je 346 miliona eura. Većinu finansijskih izvještaja zdravstvenih ustanova skupština nije usvojila. Vlada […]