Raste broj kamera na zagrebačkim ulicama

Iz godine u godinu raste broj kamera na zagrebačkim ulicama. Zbog promatranja prometa i sigurnosti. Građani se ne bune. Slično je i sa stručnjacima, jer navode da se sistem do sada nije zloupotrebljavao.

Iz godine u godinu raste broj kamera na zagrebačkim ulicama. Zbog promatranja prometa i sigurnosti. Građani se ne bune. Slično je i sa stručnjacima, jer navode da se sistem do sada nije zloupotrebljavao.