Kontekst: Ko je odgovoran za propast banaka u RS-u?

Još se 2009. i 2010. godine znalo da Bobar Banka i Balkan Investment banka/Banka Srpske imaju ogromne probleme sa likvidnošću i naplatom vrlo sumnjivih kredita koje su davale. Već tada vlast je to morala zaustaviti i tako spasiti javni novac, mjeren stotinama miliona eura, koji je raznim kanalima otišao izvan granica zemlje izjavio je, gostujući […]