U BiH minama ugroženo 500.000 ljudi

Bosna i Hercegovina i dalje visoko kotira u rangu najkritičnijih zemalja, kada je riječ o površini zahvaćenoj minsko-eksplozivnim sredstvima, ali i direktnoj ugroženosti stanovnika, čija brojka premašuje 500 hiljada. Posljednja nesreća u kojoj je smrtno stradao deminer, a dvojica njegovih kolega ranjena, dogodila se prije devet dana, u Opštini Osmaci na sjeveroistoku zemlje.

Bosna i Hercegovina i dalje visoko kotira u rangu najkritičnijih zemalja, kada je riječ o površini zahvaćenoj minsko-eksplozivnim sredstvima, ali i direktnoj ugroženosti stanovnika, čija brojka premašuje 500 hiljada. Posljednja nesreća u kojoj je smrtno stradao deminer, a dvojica njegovih kolega ranjena, dogodila se prije devet dana, u Opštini Osmaci na sjeveroistoku zemlje.