Solak o minama u BiH

U svijetu se obilježava Međunarodni dan borbe protiv mina. Bosna i Hercegovina i dalje visoko kotira u rangu najkritičnijih zemalja, kada je riječ o površini zahvaćenoj minsko-eksplozivnim napravama, ali i direktnoj ugroženosti stanovnika, čija brojka premašuje 500 hiljada. U posljednjih 20 godina, od posljedica ove vrste eksplozija stradalo je više od 1700 građana. Posljednja nesreća […]