NVO: Rusija pojačava aktivnosti u Srbiji

Dio nevladinog sektora upozorava da u Srbiji djeluje više od stotinu organizacija koje su pod kontrolom Rusije. Navode da im je cilj da Srbiju udalje od Evropske unije i NATO-a.