Obalska straža u Misrati na oprezu

Brojni su izazovi pripadnika sigurnosnih snaga u Libiji, uključujući i obalsku stražu u njihovim nastojanjima da očuvaju granice svoje zemlje. Prethodnog dana, libijska policija je zaustavila  nekoliko desetaka izbjeglica na njihovom putu prema Europi.

Brojni su izazovi pripadnika sigurnosnih snaga u Libiji, uključujući i obalsku stražu u njihovim nastojanjima da očuvaju granice svoje zemlje. Prethodnog dana, libijska policija je zaustavila  nekoliko desetaka izbjeglica na njihovom putu prema Europi.