Izbjeglice i početak turističke sezone u Grčkoj

Grčka ubrzano gradi nove kampove, u koje namjerava smjestiti desetke hiljada izbjeglica. Policija ih želi skloniti s ulica prije početka turističke sezone. Na turizam se u ovoj državi gleda kao na ključ ekonomskog oporavka Grčke.

Grčka ubrzano gradi nove kampove, u koje namjerava smjestiti desetke hiljada izbjeglica. Policija ih želi skloniti s ulica prije početka turističke sezone. Na turizam se u ovoj državi gleda kao na ključ ekonomskog oporavka Grčke.