Usvojen Nacrt zakona o konverziji kredita u FBiH

Zastupnici entitetskog Parlamenta Federacije BiH jednoglasno su usvojili Nacrt zakona o konverziji kredita u švicarskim francima u domaću valutu, iako ga je Federalna vlada odbacila kao retroaktivan i štetan. Nacrt će poslužiti kao osnova za pripremu zvaničnog prijedloga zakona za koji se korisnici kredita u švicarskim francima bore posljednjih pet godina.

Zastupnici entitetskog Parlamenta Federacije BiH jednoglasno su usvojili Nacrt zakona o konverziji kredita u švicarskim francima u domaću valutu, iako ga je Federalna vlada odbacila kao retroaktivan i štetan. Nacrt će poslužiti kao osnova za pripremu zvaničnog prijedloga zakona za koji se korisnici kredita u švicarskim francima bore posljednjih pet godina.